Jesenné termíny školení na školský rok 2021/2022

Termíny
Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu). Úvodné školenie programu je realizované odbornými lektormi na týchto miestach a v týchto termínoch vždy v čase od 9:00 do 16:00. (viac…)
Read More

Jesenné termíny školení na školský rok 2020/2021

Termíny
Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu). Úvodné školenie programu je realizované odbornými lektormi na týchto miestach a v týchto termínoch vždy v čase od 9:00 do 16:00. (viac…)
Read More

Posledné tréningy programov Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka pre tento školský rok

Termíny
Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu). Posledné tréningy programov Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka pre tento školský rok budú v Prievidzi v týchto dňoch: Zippyho kamaráti 18.10.2019, MC Slniečko, Nováckeho 14V prípade záujmu píšte na:zippyprihlaska@zippy.sk Kamaráti Jabĺčko 21.10.2019, MC Slniečko, Nováckeho 14V prípade záujmu píšte na:jablckoprihlaska@zippy.sk
Read More

Školenia nových učiteľov programov

Termíny
Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu). (Pokračovanie v článku)
Read More