Kamaráti Jabĺčka

Program Kamaráti Jabĺčka je voľné pokračovanie programu Zippyho kamaráti. Je určený pre deti vo veku 8-10 rokov. Absolvovanie programu Zippyho kamaráti deťmi ani učiteľom nie je podmienkou účasti v programe Kamaráti Jabĺčka (je to však výhodné a vhodné).

Program Kamaráti Jabĺčka bol tvorený a testovaný niekoľko rokov. Pozostáva taktiež zo šiestich modulov (rovnaké témy ako v programe Zippyho kamaráti) a každý modul má 4 lekcie. Program Kamaráti Jabĺčka používa podobný prístup a príbehy obsahujú rovnaké postavy ako v príbehoch programu Zippyho kamaráti.

U detí, ktoré sa program Kamaráti Jabĺčka zúčastnili, bolo pozorované výrazné zlepšenie sociálnych zručností, významný nárast pozitívnych zvládacích stratégií a pokles negatívnych stratégií. 

Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu pod vedením certifikovaných lektorov OZ Zippy a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu). Akékoľvek iné svojvoľné šírenie týchto programov je nezákonné a porušuje licenčnú zmluvu medzi britskou autorskou organizáciou Partnership for Children a OZ Zippy.

Kto je Jabĺčko

Jabĺčko je škrečok, maskot programu. Je to domáce zvieratko chlapca Tiga z príbehu, ktorý sa vinie celým programom.