Passport

V škoskom roku 2020/2021 plánujeme zaviesť realizáciu programu Passport na budovanie a posilnenie sociálnych a emocionálnych zručností u detí vo veku 9‑11 rokov. Prvé školenia učiteľov programu plánujeme na jún 2020.

Program Passport podporuje emocionálne zdravie u detí vo veku 9‑11 rokov tým, že im pomáha naučiť sa spôsoby zvládania ťažkostí. To im pomáha vyrovnať sa s výzvami a problémami, s ktorými sa počas života stretnú. 

Štruktúra programu

Program má 18 lekcií. V každej čítajú deti časť komiksu (sady obrázkov), v ktorej sú predstavené témy programu. V nasledujúcich aktivitách sa deti učia identifikovať a vyskúšať si rôzne formy zvládania (coping). Komiks je síce zo sveta fantázie, aktivity v triede však obsahujú reálne životné situácie, ktoré deti bežne zažívajú.

Program Passport má rovnaké ciele a teoretický základ ako programy Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka, určené pre mladšie deti, ktoré už pomohli takmer dvom miliónom detí vo viac ako 30 krajinách sveta. Môže byť použitý rovnako u detí, ktoré absolvovali program Zippyho kamaráti a/alebo program Kamaráti Jabĺčka, ako aj u tých, ktoré tento program (tieto programy) neabsolvovali.

Kto je autorom?

Autorom programu Passport je pracovná skupina pod vedením profesora Briana Misharu na University of Quebec v Montreále, v Kanade. Tvorba programu trvala 5 rokov a bolo do nej zapojených viac ako 3000 detí, ich učiteľov a rodičov. Emocionálne zručnosti ako aj študijné schopnosti (dokončenie práce načas, plnenie inštrukcií, sústredenie sa) sa u týchto detí prostredníctvom programu zlepšili. 

Ako program realizujeme

Realizáciu programu Passport koordinuje na medzinárodnej úrovni britská mimovládna organizácia Partnership for Children, na Slovensku občianske združenie Zippy.