Jesenné termíny školení na školský rok 2020/2021

Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu).

Úvodné školenie programu je realizované odbornými lektormi na týchto miestach a v týchto termínoch vždy v čase od 9:00 do 16:00.


Školenie nových učiteľov programu Zippyho kamaráti:
Dátum, čas a miesto konania tréningu:

9.9.2020, Žilina
14.9.2020, Banská Bystrica
14.9.2020, Trnava
16.9.2020, Spišská Nová Ves
17.9.2020, Bratislava
21.9.2020, Prievidza

v prípade záujmu píšte na zippyprihlaska@zippy.sk


Školenie nových učiteľov programu Kamaráti Jabĺčka:
Dátum, čas a miesto konania tréningu:

10.9.2020, Žilina
16.9.2020, Spišská Nová Ves
18.9.2020, Bratislava
21.9.2020, Trnava
23.9.2020, Banská Bystrica

v prípade záujmu píšte na jablckoprihlaska@zippy.sk