Napísali o nás..

Ostatné
Prečítajte si článok o programoch Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka v časopise Integrácia Rady pre poradentstvo v sociálnej práci (Článok Nácvik sociálnych zručností pre podporu dobrého duševného zdravia, strana 17): https://www.rpsp.eu/wp-content/uploads/2020/01/Integracia1_2_2018.pdf
Read More

Napísali o nás..

Ostatné
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie uverejnil v čísle 2/2019 svojho časopisu DIEŤA V CENTRE ODBORNEJ POZORNOSTI na strane 35 článok o programe Zippyho kamaráti. Prosím, prečítajte si: https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-a-edicna-cinnost/casopisy-vudpap/dvcp/
Read More