Jesenné termíny školení na školský rok 2021/2022

Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu).

Úvodné školenie programu je realizované odbornými lektormi na týchto miestach a v týchto termínoch vždy v čase od 9:00 do 16:00.


Školenie nových učiteľov programu Zippyho kamaráti:
Dátum, čas a miesto konania tréningu:

26.8.2021, Spišská Nová Ves
3.9.2021, Trnava
6.9.2021, Banská Bystrica
7.9.2021, Bratislava

v prípade záujmu píšte na zippyprihlaska@zippy.sk


Školenie nových učiteľov programu Kamaráti Jabĺčka:
Dátum, čas a miesto konania tréningu:

26.8.2021, Spišská Nová Ves
13.9.2021, Banská Bystrica
13.9.2021, Bratislava
13.9.2021, Trnava

v prípade záujmu píšte na jablckoprihlaska@zippy.sk