Jesenné termíny školení na školský rok 2019/2020

Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu).

Úvodné školenie programu je realizované odbornými lektormi na týchto miestach a v týchto termínoch vždy v čase od 9:00 do 16:00.

Školenie nových učiteľov programu Zippyho kamaráti: Dátum a miesto konania tréningu:

27.8.2019, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 17, prihlásiť do 23.8.
27.8.2019, Košice, MC Pastierik, Jegorovovo nám. 5, prihlásiť do 23.8.
28.8.2019, Spišská Nová Ves, prihlásiť do 26.8.
5.9.2019, Prievidza, MC Slniečko, Nováckeho 14, prihlásiť do 2.9.
12.9.2019, Banská Bystrica, MC Mamina, Tatranská 10, prihlásiť do 9.9.
17.9.2019, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 17, prihlásiť do 16.9.
19.9.2019, Žilina, MC Nezábudka, Jarná 20, prihlásiť do 16.9.
27.9.2019, Trnava, prihlásiť do 24.9.

Školenie nových učiteľov programu Kamaráti Jabĺčka: Dátum a miesto konania tréningu:

28.8.2019, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 17, prihlásiť do 26.8.
28.8.2019, Spišská Nová Ves, prihlásiť do 26.8.
6.9.2019, Prievidza, MC Slniečko, Nováckeho 14, prihlásiť do 3.9.
13.9.2019, Banská Bystrica, MC Mamina, Tatranská 10, prihlásiť do 10.9.
20.9.2019, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 17, prihlásiť do 18.9.
20.9.2019, Žilina, MC Nezábudka, Jarná 20, prihlásiť do 17.9.
30.9.2019, Trnava, prihlásiť do 26.9.

One thought on “Jesenné termíny školení na školský rok 2019/2020

  • Jana Bíziková

    Dobrý deň. Dostala sa mi do ruky vaša ponuka vzdelávania. Uvádzate, že pedagogický pracovník získa 14 kreditov za absolvovanie programu Zippyho kamaráti. Ide o inovačné vzdelávanie?

Comments are closed.