Tím – výkonná rada, členovia

OZ Zippy

IČO: 51717514

Doc.MUDr. Alexandra Bražinová, PhD, MPH

Predsedkyňa občianskeho združenia (štatutárna zástupkyňa)

Mgr. Katarína Zjavková

Projektová manažérka

Výkonná rada OZ Zippy:

  • Doc.MUDr.Alexandra Bražinová, PhD, MPH
  • PhDr. Jolana Kusá
  • PhDr. Jana Bartosiewiczová, CSc.