Termíny školení na školský rok 2022/2023

Nezaradené
Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu). Úvodné školenie programu je realizované odbornými lektormi na týchto miestach a v týchto termínoch vždy v čase od 9:00 do 16:00. (viac…)
Read More

Jesenné termíny školení na školský rok 2021/2022

Termíny
Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu). Úvodné školenie programu je realizované odbornými lektormi na týchto miestach a v týchto termínoch vždy v čase od 9:00 do 16:00. (viac…)
Read More

Jesenné termíny školení na školský rok 2020/2021

Termíny
Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu). Úvodné školenie programu je realizované odbornými lektormi na týchto miestach a v týchto termínoch vždy v čase od 9:00 do 16:00. (viac…)
Read More

Napísali o nás..

Ostatné
Prečítajte si článok o programoch Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka v časopise Integrácia Rady pre poradentstvo v sociálnej práci (Článok Nácvik sociálnych zručností pre podporu dobrého duševného zdravia, strana 17): https://www.rpsp.eu/wp-content/uploads/2020/01/Integracia1_2_2018.pdf
Read More

Napísali o nás..

Ostatné
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie uverejnil v čísle 2/2019 svojho časopisu DIEŤA V CENTRE ODBORNEJ POZORNOSTI na strane 35 článok o programe Zippyho kamaráti. Prosím, prečítajte si: https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-a-edicna-cinnost/casopisy-vudpap/dvcp/
Read More

Posledné tréningy programov Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka pre tento školský rok

Termíny
Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu). Posledné tréningy programov Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka pre tento školský rok budú v Prievidzi v týchto dňoch: Zippyho kamaráti 18.10.2019, MC Slniečko, Nováckeho 14V prípade záujmu píšte na:zippyprihlaska@zippy.sk Kamaráti Jabĺčko 21.10.2019, MC Slniečko, Nováckeho 14V prípade záujmu píšte na:jablckoprihlaska@zippy.sk
Read More