Letné termíny školení na školský rok 2020/2021

Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu).

Úvodné školenie programu je realizované odbornými lektormi na týchto miestach a v týchto termínoch vždy v čase od 9:00 do 16:00.


Školenie nových učiteľov programu Zippyho kamaráti:
Dátum, čas a miesto konania tréningu:

1. 7. 2020, Bratislava
1. 7. 2020, Prievidza
6. 7. 2020, Banská Bystrica
v prípade záujmu píšte na zippyprihlaska@zippy.sk

Školenie nových učiteľov programu Kamaráti Jabĺčka:
Dátum, čas a miesto konania tréningu:

2. 7. 2020, Bratislava
3. 7. 2020, Prievidza
7. 7. 2020, Banská Bystrica
v prípade záujmu píšte na jablckoprihlaska@zippy.sk