Poukázanie 2% z dane

Občianske združenie Zippy posilňuje sociálne a emocionálne zručností detí, pomáha im zvládať bežné problémy aj mimoriadne krízové situácie a tým zlepšuje ich duševné zdravie – a to nielen teraz, ale aj do ich ďalšieho života. Bez duševného zdravia niet celkového zdravia. Pomáhame tak deťom rozvíjať svoj potenciál a žiť šťastný život.

Robíme to prostredníctvom medzinárodných programov Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka, ktorými za sedem rokov ich realizácie prešlo na Slovensku už vyše 15 tisíc detí. Doposiaľ sme v programe Zippyho kamaráti vyškolili viac ako 700 učiteľov, vychovávateľov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov a psychológov, ktorých zručnosti práce s deťmi sa vďaka týmto programom taktiež výrazne zlepšujú.

Našou ambíciou je umožniť každému dieťaťu na Slovensku zapojiť sa do našich programov. 

Pomôžte nám zlepšovať život detí poukázaním 2% z daní.
Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Zippy
Právna forma: občianske združenie
IČO: 51717514
Adresa/sídlo: Hrušková 9912/9A, 83106 Bratislava-mestská časť Rača

POZOR ZMENA! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.

 

Ako darovať 2% z dane

 

SOM ZAMESTNANEC A ZÚČTOVANIE DANE ZA MŇA ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

 1. Do 15.02.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia Zippy poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Stiahnite si Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane.
 4. Do Vyhlásenia napíšte:
  1. Vaše údaje
  2. sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

   Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať. 
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

SOM FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

 1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2019 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia Zippy poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:
  IČO: 51717514
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno: Zippy
  Sídlo (ulica): Hrušková
  Súpisné číslo: 9912/9A
  PSČ: 83106 
  Obec: Bratislava-Rača

  Podpíšte políčko pri týchto údajoch.

  Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.
 3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:
  1. 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba o.z. Zippy). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane
  2. 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba o.z. Zippy). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1%/2% z dane vyplňte naše údaje:
  IČO: 51717514 
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno: Zippy
  Sídlo (ulica): Hrušková
  Súpisné číslo: 9912/9A
  PSČ: 83106
  Obec: Bratislava-Rača

  Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.
 3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2020 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

ĎAKUJEME VÁM VEĽMI PEKNE ZA VAŠU PODPORU