Posledné tréningy programov Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka pre tento školský rok

Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu).

Posledné tréningy programov Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka pre tento školský rok budú v Prievidzi v týchto dňoch:

Zippyho kamaráti

18.10.2019, MC Slniečko, Nováckeho 14
V prípade záujmu píšte na:
zippyprihlaska@zippy.sk

Kamaráti Jabĺčko

21.10.2019, MC Slniečko, Nováckeho 14
V prípade záujmu píšte na:
jablckoprihlaska@zippy.sk