Podporte nás

Občianske združenie Zippy posilňuje sociálne a emocionálne zručností detí, pomáha im zvládať bežné problémy aj mimoriadne krízové situácie a tým zlepšuje ich duševné zdravie – a to nielen teraz, ale aj do ich ďalšieho života. Bez duševného zdravia niet celkového zdravia. Pomáhame tak deťom rozvíjať svoj potenciál a žiť šťastný život.

Robíme to prostredníctvom medzinárodných programov Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka, ktorými za sedem rokov ich realizácie prešlo na Slovensku už vyše 15 tisíc detí. Doposiaľ sme v programe Zippyho kamaráti vyškolili viac ako 700 učiteľov, vychovávateľov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov a psychológov, ktorých zručnosti práce s deťmi sa vďaka týmto programom taktiež výrazne zlepšujú. Našou ambíciou je umožniť každému dieťaťu na Slovensku zapojiť sa do našich programov. 

Činnosť OZ Zippy je financovaná z poplatkov za školenia a grantov, o ktoré sa priebežne uchádzame. Podporiť nás môžete aj Vy svojím dobrovoľným príspevkom akejkoľvek výšky.

Všetky financie používame na rozširovanie programov Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka v materských a základných školách. Našim hlavným cieľom je posilniť sociálne zručnosti a emocionálnu odolnosť detí aby účinnejšie zvládali záťažové situácie, ktoré im život prináša teraz, aj tie, čo prídu v budúcnossti.

Obchodné meno/názov: Zippy
Právna forma: občianske združenie
IČO: 51717514
Adresa/sídlo: Hrušková 9912/9A, 83106 Bratislava-mestská časť Rača
Číslo účtu: 2943056439
Kód banky: 1100
BIC/SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK4411000000002943056439