O nás

Občianske združenie (OZ) Zippy vzniklo v máji 2018.

Našim hlavným cieľom je podporovať dobré duševné zdravie spoločnosti najmä prostredníctvom budovania životných zručností, ktoré sú základom emocionálnej inteligencie – ako je uvedomovanie si a spracovanie pocitov, komunikácia, nadväzovanie a udržiavanie medziľudských vzťahov, riešenie konfliktov, zvládanie záťaže, reziliencia.

OZ Zippy koordinuje programy na podporu emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností u detí vo veku 5-10 rokov. Jedná sa o program Zippyho kamaráti a jeho voľné pokračovanie Kamaráti Jabĺčka, ktoré boli vytvorené britskou organizáciou Partnership for Children.

Program Zippyho kamaráti sa na Slovensku realizuje od školského roku 2013/2014 a program Kamaráti Jabĺčka od školského roku 2018/2019.

Ďalej si prečítajte